Σ.ο.Φ.ΛΑ.

Πολιτική κατά των διακρίσεων, της βίας και της παρενόχλησης

/
Πολιτική για την καταπολέμηση και την πρόληψη των διακρίσεων, της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία